Nationale Beweging / NATION!

Publié par NATION le

NATION devient un  parti national tant en Wallonie qu’à Bruxelles et en Flandre !

Le 24 Novembre 1991, les mouvements nationalistes tant en Flandre qu’en Wallonie connurent une percée électorale sans précédent pour la Belgique.

28 ans de présence nationaliste dans les assemblées parlementaires n’ont rien amélioré la situation des citoyens belges. Au contraire : l’invasion migratoire, l’insécurité, l’injustice sociale n’ont cessé d’augmenter.

Il est temps de revoir la copie!

Nous estimons que face au mondialisme, il vaut mieux être unis que divisés.

Nous défendons les Wallons et les Flamands de souche et nous refusons que certains  les divisent pour des questions économiques et sociales. Et pire encore, que certains préfèrent être solidaires avec les allochtones qui parlent leur langue plutôt qu’avec d’autres populations de souche européenne.

Nous pensons aussi que seul un vrai mouvement national peut travailler à créer une autre Belgique. Autre au niveau des valeurs, au niveau politique mais aussi une autre Belgique au niveau institutionnel.

Nous pensons aussi que nous devons garder une Belgique unie pour pouvoir un jour nous libérer du carcan politique et économique de l’Union européenne

C’est dans ce cadre que NATION et la N-SA (Nieuwe Solidaristische Alternatief) annoncent aujourd’hui leur fusion dans un mouvement national qui se dénommera Nationale Beweging en Flandre et toujours NATION en  Belgique francophone. Mais il s’agira d’une structure unitaire. Nationale Beweging/NATION  sera un seul et même mouvement. Nationale Beweging/NATION sera ainsi à une exception près, le seul mouvement politique organisé et implanté de manière nationale.

Dans ce cadre, Edouard Hermy, ancien responsable de la N-SA, devient le vice-président de Nationale Beweging/NATION.


Vandaag 28 jaar geleden kende dit land een electorale doorbraak ( Zwarte Zondag) van de nationalistische beweging – zo wel in Vlaanderen als in Wallonië  ( VB – FN ).

Deze doorbraak stelde voor het eerst de toen reeds uit de hand lopende immigratieproblemen scherp.

Vandaag zijn we 28 jaar verder en wat stellen wij vast: dat de immigratie invasie, de onveiligheid en het plunderen van onze sociale zekerheid gewoon verder zijn vernietigende gang is gegaan.

Dat is het resultaat van 28 jaar Zwarte Zondag, parlementair palaveren, uitsluiting van nationalisten, en vooral – verdeeldheid tussen nationalisten omwille van taal en regionale verschillen , verschillen die er zeker bestaan, maar marginaal tegenover de gezamenlijke patriottische belangen zijn.

Dat heeft de voorbije 28 jaar onze vijanden sterk en ons – de patriottische beweging – al die jaren verzwakt.

Het is dus tijd om de verdeeldheid tussen de autochtone Belgische bevolking in onze strijd tegen globalisering en massa- immigratie – zo wel als onze strijd tegen de Europese staatsvorming, die onze soevereiniteit volledig vernietigt, bemoeilijkt:

“Als twee honden vechten om een been, dan loop de derde er mee heen, dit is een oud Vlaams spreekwoord maar zo waar.

Even waar is dat de verdeeldheid in dit land tussen de Vlaams en Franstalige gemeenschap ertoe geleidt  heeft dat de Europese bureaucratie, en dit zonder veel moeite zijn geep op onze natie kon versterken.

En omdat : ‘Eenheid in de strijd, eendracht, macht maakt’ hebben de verantwoordelijken van Nation en het N-SA ( Nieuw Solidaristisch Alternatief ) besloten de krachten nationaal te bundelen.

Daarom kondigen we de fusie tussen onze bewegingen aan, fusiebeweging die voortaan ‘ Nationale Beweging/ Nation ‘ zal heten.

Met een gezamenlijke structuur, leiding en ledenwerving – zelfs tweetalige propaganda.

Kortom een Belgische weerstandsbeweging op nationaal niveau.

De enige ‘nationale’ beweging op rechts in het land worden is onze ambitie.

De voorzitter van deze beweging is Hervé Van Laethem – terwijl Hermy Edouard de functie van Vlaamstalige ondervoorzitter zal bekleden.


0 commentaire

Laisser un commentaire

Avatar placeholder

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *